VirusInfo.cz      Statistiky Covid-19 v Olomouckém kraji

  Informace o COVID-19

Obecné informace o COVID-19

COVID-19 (z anglického spojení coronavirus disease 2019) je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z Číny z města Wu-chan. Označení COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Ke dni 19. března 2020 je na celém světě 322 625 potvrzených případů, z toho 13 746 úmrtí a 96 006 zotavení. Koronavirus se zároveň rozšířil do 171 států. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění COVID-19 v Česku.

Nakažení a inkubační doba

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota R0 (tj. kolik přibližně lidí může nakazit jeden infikovaný člověk) se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba (tzn. doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci) se pohybuje přibližně mezi 2 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční.

Identifikace nemoci

Nemoc má příznaky i průběh velmi podobné jako závažnější chřipka či jiné podobné chřipkové onemocnění. Je tak velmi obtížné na první pohled rozeznat nákazu koronavirem právě od chřipky. V současnosti tudíž jediný možný způsob, jak virus v těle odhalit, je podstoupit krevní testy, při nich se v odebraných vzorcích následně hledá RNA shodná s RNA koronaviru. Stále se však vyvíjejí nové a efektivnější metody testování na podobném principu.

Příznaky a symptomy

Jako první se projevuje horečka, velká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel, případně bolest svalů a kloubů. Životní funkce přijímaných pacientů jsou obvykle stabilní. Závažnější případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti.

Léčba

Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná vakcína ani lék, který by účinkoval přímo proti viru. Na potlačení některých příznaků onemocnění je možné zahájit podpůrnou léčbu běžně dostupnými léky. Několika zemím se ale podařilo své pacienty vyléčit pomocí léků na AIDS (kombinace označovaná lopinavir/ritonavir neboli LPV/r) v kombinaci s léky na chřipku. V Číně byl (cca 21. února 2020) k experimentální léčbě připuštěn lék favipiravir (Avigan), slibné výsledky však měl i remdesivir a chlorochin. V Itálii jsou experimentálně používané: chlorochin, remdesivir, kombinace lopinaviru a ritonaviru pro jejich antivirální účinek, nadále tocilizumab (RoActemra normálně proti revmatoidní artritidě) který modulací cytokinu IL-6 dokáže zmírnit zánět plic v kritických fázích nemoci. Nicméně lopinavir a ritonavir nejsou účinné.

Zdroj: Wikipedia


Aktualizace dat probíhá 2x - 3x denně v závislosti na nových informací od KHS Olomouc. Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00.
  VirusInfo.cz

Informace a statistiky Covid 19 v Olomouckém kraji. Neoficiální informace, experimentální provoz.


Pokud chcete nahlásit chybu nebo nás kontaktovat, použijte prosím náš formulář. Děkujeme!